4. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 25km
Prekonané prevýšenie: 780m

Fotografie z akcie