10. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 450m

Fotografie z akcie