6. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 1750m