15. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 1200m