24. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m