1. október 2016
Prejdená vzdialenosť: 51km
Prekonané prevýšenie: 1900m