2. október 2016
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 800m