12. november 2016
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 500m