30. december 2017
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m