30. december 2017
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 450m

Fotografie z akcie