6. január 2018
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 380m

Fotografie z akcie

 Foto pri osade Taranovci, mestská časť Turzovka, Turkov 
 Foto V. Ylem - zápis účastníkov akcie 
 Foto V. Ylem - atmosféra na Kamenitom 
 Foto P. Rybárik - sem tam sa aj "zamodrila" obloha 
 Foto M. Šeďová - vyhodnotenie akcie 
 Foto selfi, M. Šeďová 
 Turzovka, časť Vŕšok 
 Bezpečnostná prestávka 
 Najpočetnejšia rodina s tým čo to spískal 
 Utužovanie vzťahov, Turzovka - Cierne 
 Jabĺčko by nebolo? 
 Prvá pomoc je vždy potrebná 
 Foto Peter Rybárik z Dlhého Poľa 
 Tónko Opial odpovedá na zvedavé otátky-fotil P. Rybárik