4. február 2018
Prejdená vzdialenosť: 24km
Prekonané prevýšenie: 750m

Fotografie z akcie