1. máj 2018
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie