6. máj 2018
Prejdená vzdialenosť: 27km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie

  
 Trojmedzie 
  
  
 Polanka 
 Studenicné