7. máj 2018
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 2200m

Fotografie z akcie