8. máj 2018
Prejdená vzdialenosť: 22km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie