20. máj 2018
Prejdená vzdialenosť: 24km
Prekonané prevýšenie: 1250m