16. september 2018
Prejdená vzdialenosť: 7km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie