7. október 2018
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie