6. október 2018
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 200m

Fotografie z akcie