13. október 2018
Prejdená vzdialenosť: 32km
Prekonané prevýšenie: 1670m

Fotografie z akcie