4. november 2018
Prejdená vzdialenosť: 21km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie