8. december 2018
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie