26. december 2018
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie