31. december 2018
Prejdená vzdialenosť: 11km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie