30. december 2018
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 200m

Fotografie z akcie