29. december 2018
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie