15. február 2019
Prejdená vzdialenosť: 29km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie