1. máj 2019
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie