1. máj 2019
Prejdená vzdialenosť: 60km
Prekonané prevýšenie: 1100m

Fotografie z akcie