1. september 2019
Prejdená vzdialenosť: 55km
Prekonané prevýšenie: 350m

Fotografie z akcie