15. september 2019
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 1100m

Fotografie z akcie