4. máj 2019
Prejdená vzdialenosť: 61km
Prekonané prevýšenie: 1800m

Fotografie z akcie