28. september 2019
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 200m