20. október 2019
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 800m

Fotografie z akcie