27. október 2019
Prejdená vzdialenosť: 110km
Prekonané prevýšenie: 1200m

Fotografie z akcie