9. február 2020
Prejdená vzdialenosť: 25km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie