1. august 2020
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 2150m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Hrubá kopa