20. september 2020
Prejdená vzdialenosť: 23km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie