15. december 2019
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 700m

Fotografie z akcie

 Girova