31. december 2019
Prejdená vzdialenosť: 11km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie