31. december 2019
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 200m