1. február 2020
Prejdená vzdialenosť: 19km
Prekonané prevýšenie: 450m