2. február 2020
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 350m