31. december 2020
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 1000m