7. február 2021
Prejdená vzdialenosť: 16km
Prekonané prevýšenie: 550m