5. september 2021
Prejdená vzdialenosť: 24km
Prekonané prevýšenie: 1550m

Fotografie z akcie