5. september 2021
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 1400m

Fotografie z akcie