11. september 2021
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 1430m

Fotografie z akcie