11. september 2021
Prejdená vzdialenosť: 3km
Prekonané prevýšenie: 100m